Nieuws over de vergoeding vanuit de basisverzekering

U zult het inmiddels al gehoord hebben: Vanaf 2017 worden 37 behandelingen gesuperviseerde looptherapie (GLT) uit de basisverzekering vergoed voor patiënten met een verwijzing van de huisarts of specialist! Dit wil zeggen dat patiënten geen aanvullende verzekering nodig hebben om een traject GLT met daarin 37 behandelingen vergoed te krijgen. Een enorme barrière voor het starten van een traject GLT is hiermee overwonnen!

Nu krijgen wij veel vragen over hoe deze vergoeding vanuit de basisverzekering geregeld is.

Hieronder vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen, gebaseerd op informatie van het Zorg Instituut Nederland:

–       Bij welke zorgverzekeraars wordt een traject GLT vanaf 2017 uit de basisverzekering vergoed?

Het is landelijk bepaald dat alle zorgverzekeraars max. 37 behandelingen GLT uit de basisverzekering vergoeden.

–       Mijn patiënt is in 2016 gestart met een traject GLT, maar heeft het traject in 2017 nog niet afgerond. Krijgt hij/zij in 2017 ook 37 behandelingen uit de basisverzekering vergoed?

Ja. Bij de opneming in de basisverzekering is geen overgangsrecht geregeld. Dit betekent dat een verzekerde per 1 januari max. 37 behandeling vanuit de basisverzekering vergoed kan krijgen, ongeacht of hij / zij in 2016 al in behandeling was.

–       Indien iemand in 2017 al 37 behandelingen uit de basisverzekering binnen 1 jaar vergoed heeft gekregen, kan dan aanspraak gemaakt worden op zijn/haar aanvullende verzekering (indien aanvullend verzekerd)?

Ja. Een patiënt kan na de 37 behandelingen uit het basispakket nog aanspraak maken op zijn/haar aanvullende verzekering mits degene redelijkerwijs op deze zorg is aangewezen.

–       Wordt een traject GLT vanuit de basisverzekering maar één keer per mensenleven vergoed?

Nee, het is niet in de regelgeving opgenomen dat het een eenmalige aanspraak betreft. Indien een patiënt redelijkerwijs is aangewezen op deze zorg, dan kan bij de zorgverzekeraar een tweede maal vergoeding van het traject GLT worden aangevraagd. Het feit dat iemand al 37 behandelingen heeft gehad in het verleden, is geen excuus zijn om een traject GLT niet nogmaals te vergoeden.

–       Dient een traject GLT uitgevoerd te worden door een fysiotherapeut aangesloten bij ClaudicatioNet?

Een traject GLT dient door een ClaudicatioNet fysiotherapeut uitgevoerd te worden, indien de zorgverzekeraar een selectief inkoopbeleid hanteert t.a.v. deze zorg. In 2016 waren dit de volgende zorgverzekeraars: CZ, Achmea, VGZ en Zorg & Zekerheid. In de polisvoorwaarden voor 2017 kan per verzekeraar worden teruggevonden of ze een selectief inkoopbeleid hanteren.

–       Wordt een traject GLT ook voor oefentherapeuten vergoed uit de basisverzekering?

Ja. Bij de vergoeding vanuit de basisverzekering is geen onderscheid tussen fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

Publicatiedatum: 21-11-2016


Terug naar overzicht