Fysiotherapie mogelijk terug in de basisverzekering na 2e Kamerverkiezingen 2017

Persbericht
Minister volgt ZiNL-advies: Fysiotherapie terug in de basisverzekering.
Voorzitter KNGF Guusje ter Horst: ‘Tempo moet en kan hoger’
Amersfoort, 15-02-2017
Op 22 december vorig jaar stuurde het ZorginstituutNederland het rapport ‘Systeemadvies
fysio- en oefentherapie. Een nieuwe balans tussen de toegang tot en de betaalbaarheid van
goede zorg´ naar de minister van VWS.
De kern van dat rapport was de aanbeveling om fysiotherapie terug te brengen in de
basisverzekering. Vandaag reageerde minister Schippers in een brief aan de Tweede Kamer
op dat rapport.
‘Schippers neemt het ZiNL-advies over en dat is natuurlijk heel goed nieuws voor onze
beroepsgroep’, aldus KNGF-voorzitter Guusje ter Horst in een eerste reactie. ‘Ik vind echter
wel dat het tempo waarin het advies wordt doorgevoerd omhoog kan en moet’.
De minister van VWS stelt in haar brief aan de Kamer namelijk dat zij ZiNL zal vragen om de
regierol op zich te nemen bij het ontwikkelen van kwaliteitsstandaarden voor
fysiotherapeutische behandelingen waarvan wordt verwacht dat ze besparingen opleveren in
de tweede lijn.
‘De beroepsgroep is al heel ver in het ontwikkelen van richtlijnen, goede beschrijvingen van
fysiotherapeutisch handelen en beroepsprofielen, die voortdurend wetenschappelijk worden
getoetst en geactualiseerd. Daarbij komt nog de implementatie (binnenkort) van een geheel
nieuw kwaliteitssysteem, inclusief landelijk register voor fysiotherapeuten, dat geheel uitgaat
van transparantie en het patiënten belang. Dat is precies wat de minister wil dus het hele
proces kan sneller verlopen, als zij ons daarbij financieel ondersteunt, zoals ook ZiNL aan de
minister heeft geadviseerd. We zullen dat ook aangeven in een reactie van het KNGF op
haar brief aan de Kamer’, zo meldt Ter Horst.
Schippers stelt in haar reactie dat vanwege de nog te ontwikkelen kwaliteitsstandaarden er
nog geen uitspraak gedaan kan worden over de eindsituatie met betrekking tot het
terugbrengen van fysiotherapie in de basisverzekering. ‘Ik begrijp haar zorgvuldigheid in dit
proces, maar benadruk dat patiënten onnodig lang goede zorg wordt onthouden en dat ook
de belangen van een professionele en effectieve groep zorgverleners al te gemakkelijk opzij
wordt geschoven.’
Met dat laatste doelt Ter Horst op de zorgwekkende positie van patiënten die om medisch
evidente redenen langdurige zorg nodig hebben. Hoe sneller fysiotherapie voor patiënten
met chronische aandoeningen terug wordt gebracht inde basisverzekering, hoe eerder deze
zorg bereikbaar wordt voor deze groeiende groep patiënten.
‘Daarbij komt dat met de nu door Schippers voorgestelde aanpak, die leidt tot een langdurig
proces, er heel veel besparingen voorlopig niet gerealiseerd worden. Immers, het is
aangetoond dat fysiotherapie veel kosten in de tweedelijnszorg voorkomt. Ik begrijp tegen de
achtergrond van de stijgende kosten van de gezondheidszorg niet, dat we met z’n allen die
kans op enorme besparingen niet direct pakken. Zorgverzekeraars Nederland, de
Patiëntenfederatie Nederland en het KNGF zijn bijvoorbeeld allen van mening
dat de eerste 20 fysiotherapeutische behandelingen voor patiënten met een chronische
aandoening gewoon vanuit de basisverzekering vergoed moeten worden, wat
nu niet het geval is.’ 

Publicatiedatum: 19-02-2017


Terug naar overzicht