Update 31-03-2020: Corona Screener Groene Hart Ziekenhuis Gouda (GHZ) en Huisartsenpost (HAP)

Hierbij willen wij u attent maken op de Corona screener van het GHZ en HAP.

Samenwerking GHZ en Huisartsenpost met Corona Screener
Sinds dinsdag 24 maart maken het GHZ en de HAP gezamenlijk gebruik van de Corona Screener, een webapplicatie van Philips. De Corona Screener biedt de mogelijkheid om patiënten op afstand te screenen op het coronavirus (COVID-19) en zo nodig te volgen tijdens de uitbraak. De Corona Screener is voor iedereen te gebruiken . Op deze manier kan een groot deel van de patiënten gerustgesteld worden en daarmee wordt de druk op de telefoon van de praktijk in de eerste lijn verlaagd. De link naar de screener staat onderaan dit bericht.

 

In het kort de werkwijze:
Patiënten worden op de vragenlijst gewezen via de website van de HAP en de communicatiekanalen van het GHZ en vullen de vragenlijst in met 3 mogelijke uitkomsten:1. Geen klachten; De webapplicatie geeft geruststelling en wijst op de adviezen van het RIVM.2. Milde klachten; De patiënt wordt via de webapplicatie gevraagd thuis te blijven en na 48 uur weer       een vragenlijst in te vullen. Deze ontvangt de patiënt via de mail.

  • Wanneer na 48 uur de situatie is verbeterd, betekent dit een geruststelling voor de patiënt en wordt er wederom gewezen op de adviezen van het RIVM.
  • Wanneer na 48 uur de situatie gelijk is gebleven, ontvangt de patiënt na 48 uur wederom een vragenlijst.
  • Wanneer na 48 uur de situatie is verslechterd, ontvangt de patiënt een aanvullende vragenlijst en wordt hij/zij door het callcenter gebeld om de vragenlijst te verifiëren. Indien de vragenlijst juist is ingevuld wordt de patiënt aan de HAP aangeboden. De HAP besluit hoe de zorg verder te vervolgen.

3. Ernstige klachten; de patiënt ontvangt een aanvullende vragenlijst en daarna een telefonische verificatie van het callcenter. Indien de vragenlijst juist is ingevuld wordt de patiënt aan de HAP aangeboden. De HAP besluit hoe de zorg verder te vervolgen.

 

 

Publicatiedatum: 31-03-2020


Terug naar overzicht