Tarieven 2022

Reguliere zitting fysiotherapie € 39,00
Zitting kinderfysiotherapie € 51,50
Zitting manuele therapie € 51,50
Zitting oedeemtherapie € 51,50
Zitting bekkentherapie € 51,50
Intake en onderzoek na screening € 56,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 56,00
Intake Fysiofitness € 39,00
Fysiofitness trainingsblok van 8 sessies € 76,00
Toeslag voor aan huis behandeling € 19,50
Toeslag behandeling in inrichting € 14,50
Instructie / overleg ouders van kind € 39,00
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 106,00
Eenvoudige rapporten € 77,00
Niet nagekomen afspraak, mits korter dan 24 uur afgezegd € 39,00

 

Prijzen per 01-01-2022 betreffen uitsluitend zittingen die niet vergoed worden door uw verzekeraar.

Over deze bedragen wordt geen BTW berekend.

Het overzicht met alle vergoedingen is te raadplegen op de volgende website: https://www.zorgkiezer.nl/vergoedingen/fysiotherapie.