Tarieven 2021

Reguliere zitting fysiotherapie € 38,00
Zitting kinderfysiotherapie € 50,50
Zitting manuele therapie € 50,50
Zitting oedeemtherapie € 50,50
Zitting bekkentherapie € 49,50
Intake en onderzoek na screening € 55,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 55,00
Intake Fysiofitness € 38,00
Fysiofitness trainingsblok van 8 sessies € 75,00
Toeslag voor aan huis behandeling € 18,50
Toeslag behandeling in inrichting € 12,50
Instructie / overleg ouders van kind € 38,00
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 105,00
Eenvoudige rapporten € 76,00
Niet nagekomen afspraak, mits korter dan 24 uur afgezegd € 38,00

 

Prijzen per 01-01-2021 betreffen uitsluitend zittingen die niet vergoed worden door uw verzekeraar.

Over deze bedragen wordt geen BTW berekend.

Het overzicht met alle vergoedingen is te raadplegen op de volgende website: https://www.zorgkiezer.nl/vergoedingen/fysiotherapie.