Tarieven 2020

Reguliere zitting fysiotherapie € 37,00
Zitting kinderfysiotherapie € 49,50
Zitting manuele therapie € 49,50
Zitting oedeemtherapie € 49,50
Zitting bekkentherapie € 49,50
Intake en onderzoek na screening € 54,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 54,00
Intake Fysiofitness € 37,00
Fysiofitness trainingsblok van 8 sessies € 75,00
Toeslag voor aan huis behandeling € 17,50
Toeslag behandeling in inrichting € 11,50
Instructie / overleg ouders van kind € 37,00
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 100,00
Eenvoudige rapporten € 74,00
Niet nagekomen afspraak, mits korter dan 24 uur afgezegd € 37,00

 

Prijzen per 01-01-2020 betreffen uitsluitend zittingen die niet vergoed worden door uw verzekeraar.

Over deze bedragen wordt geen BTW berekend.

Het overzicht met alle vergoedingen is te raadplegen op de volgende website: https://www.zorgkiezer.nl/vergoedingen/fysiotherapie.