Tarieven

Reguliere zitting fysiotherapie € 35,00
Zitting kinderfysiotherapie € 47,50
Zitting manuele therapie € 46,50
Zitting oedeemtherapie € 46,50
Zitting bekkentherapie € 46,50
Screening € 17,50
Intake en onderzoek na verwijzing € 50,00
Intake Fysiofitness € 35,00
Fysiofitness trainingsblok van 8 sessies € 75,00
Toeslag voor aan huis behandeling € 17,50
Toeslag behandeling in inrichting € 10,50
Instructie / overleg ouders van kind € 35,00
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 70,00
Eenvoudige rapporten € 35,00
Niet nagekomen afspraak € 35,00

 

Prijzen per 01-01-2018 betreffen uitsluitend zittingen die niet vergoed worden door uw verzekeraar.

Over deze bedragen wordt geen BTW berekend.