Tarieven

Reguliere zitting fysiotherapie € 36,00
Zitting kinderfysiotherapie € 48,50
Zitting manuele therapie € 47,50
Zitting oedeemtherapie € 47,50
Zitting bekkentherapie € 47,50
Screening € 17,50
Intake en onderzoek na verwijzing € 51,50
Intake Fysiofitness € 36,00
Fysiofitness trainingsblok van 8 sessies € 75,00
Toeslag voor aan huis behandeling € 17,50
Toeslag behandeling in inrichting € 10,50
Instructie / overleg ouders van kind € 35,00
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 80,00
Eenvoudige rapporten € 40,00
Niet nagekomen afspraak € 36,00

 

Prijzen per 01-01-2019 betreffen uitsluitend zittingen die niet vergoed worden door uw verzekeraar.

Over deze bedragen wordt geen BTW berekend.