Kinderfysiotherapie

Wat is kinderfysiotherapie?

Iedereen heeft in zijn kindertijd leren bewegen. Spelenderwijs leren kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dit goed en zonder problemen. Het gaat allemaal vanzelf. Maar bij sommige kinderen duurt het wat langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Door een aandoening aan het houdings- of bewegingsapparaat of aan het zenuwstelsel. Of aan de zintuigen. Of soms is de oorzaak niet bekend.

Deze kinderen hebben meer oefening nodig om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen. Of moeten soms leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te bewegen. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij kinderfysiotherapie. Een  kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van bewegend functioneren van kinderen en jeugdigen tussen 0 en 18 jaar. Na de opleiding tot fysiotherapeut heeft hij/zij zich gespecialiseerd tot kinderfysiotherapeut.

Signalen bij Baby’s

Bij zuigelingen zijn er signalen die kunnen wijzen op motorische problemen. Bijvoorbeeld: passiviteit, lage spierspanning, overstrekken, onrust, asymmetrie, eenzijdig bewegen etc. In veel gevallen zullen de huisarts of de artsen van het consultatieburo een rol spelen bij het signaleren van dergelijke problemen. Maar ook ouders kunnen heel goed signalen aangeven. Vaak geldt hoe eerder een kind behandeld wordt door een kinderfysiotherapeut, hoe geringer de verstoring van de ontwikkeling van het kind is. .
Signalen bij jonge kinderen.

Jonge kinderen die moeite hebben met bewegen of een verkeerde houding hebben, kunnen daar veel last van hebben. Lichamelijk, maar ook sociaal. Doordat ze bijvoorbeeld moeite hebben mee te doen met de gymles of het eng vinden op het schoolplein. Ze maken minder makkelijk vriendjes. Bij elke leeftijd horen bepaalde motorische vaardigheden die je onder de knie moet krijgen. Soms heb je hiervoor gewoon wat hulp nodig.

Oudere kinderen.

Bijvoorbeeld motorisch onhandig zijn, houterig bewegen, vaak vallen. Maar ook moeite met stilzitten of moeite met schrijven.
Bewegingsproblemen kunnen veel invloed hebben op het welbevinden van een kind en het functioneren in een groep.

Hoe werkt een kinderfysiotherapeut?

Doormiddel van een intake, onderzoek en gestandaardiseerde tests krijgt een kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorische niveau van het kind. De ouders, leerkracht huisarts en andere betrokkenen spelen hierbij een belangrijke rol. Zij geven informatie over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen en stelt een behandelingsplan op.

Behandeling

De behandeling is erop gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving.
Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen en moet het plezier in bewegen vergroten en bepaalde motorische functies aanspreken.
Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen aan ouders. Baby’s worden meestal thuis in hun eigen omgeving behandeld.                                          Ons werkgebied ligt in gemeente Bodegraven-Reeuwijk en omstreken.
De duur van de behandeling is afhankelijk van het probleem en van de hulpvraag.

Verwijzen vergoedingen

Zowel met als zonder verwijzing kunt u terecht bij een kinderfysiotherapeut.
De behandelingen worden geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar.
Dit kunt u nagaan in uw polis of u kunt ernaar informeren bij uw zorgverzekeraar.
Onze praktijk streeft ernaar om met alle zorgverzekeraars een contract aan te gaan., vraag ernaar aan de kinderfysiotherapeut.

Voorbeelden van indicaties bij baby/peuter:

 •  Motorische ontwikkelingsachterstand.
 • Asymmetrische zuigeling/voorkeurshouding.
 • Huilbaby.
 • Billenschuiver.
 • Cerebrale parese.
 • Spina bifida.
 • Pre-dysmature kind.
 • Plexus brachialislaesie.
 • Kiss-syndroom.

Voorbeelden van indicaties bij het jonge kind:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand.
 • Afwijkend looppatroon.
 • Mentale retardatie.
 • Cerebrale parese.
 • Lage/hoge spierspanning.
 • Ademhalingsproblematiek.
 • Bekkenbodemproblematiek.

Voorbeelden van indicaties bij het oudere kind:

 • DCD development coordination disorder.
 • Mentale retardatie.
 • Sensomotorische problemen.
 • Schrijfproblemen.
 • ADHD en pervasieve ontwikkelingsstoornissen.
 • Bekkenbodem problematiek/incontinentie.

Kinderfysiotherapie wordt gegeven op locatie ‘de Ark’ (tegenover de bestaande praktijk aan ‘t Kerkestuk 2A):
9372_nl_editor photo19‘t Kerkestuk 1
2811 BG Reeuwijk
0182-39 53 79
info@fysioreeuwijk.nl

 

De therapie wordt gegeven door A.P.I. (Letty) Hartog, geregistreerd NVFK-kinderfysiotherapeute.